ของดี

หลักธรรมซึ่งพระพุทธะได้ค้นพบแล้วส่งต่อแด่ผู้มีตา ข้าพเจ้าเพียงนำเศษเสี้ยวธรรมที่ลึกซึ้งมาแสดงด้วยหวังสั่งสมปัญญาบารมีให้เต็มเปี่ยม
xenom
Posts: 36
Joined: Wed Jan 22, 2020 2:15 am

ของดี

Post by xenom »

ชื่อว่าของดีแล้วผู้ที่บารมียังอ่อนไม่สามารถเป็นที่พึ่งของตนได้ล้วนต้องการ แต่ว่าของสิ่งนั้นถ้าว่าดี มันก็ดีในตัวของมันไม่สามารถยังผู้ครอบครองให้ดีตามได้ เหมือนผู้ที่แช่น้ำเท่านั้นจึงเปียกแต่ไม่สามารถทำให้ผู้ที่ติดตามไปด้วยที่มิได้ลงแช่ให้เปียก ไม่ว่าของดีประเภทใด้ถ้าผู้ครอบครองยังไม่เป็นคนดีก็ไม่ต่างจากการพกก้อนดินก้อนหินที่เอาไว้ไล่สัตว์เล็กสัตว์น้อยได้บ้าง อีกประการของดีทั้งหลายกลับกลายเป็นสิ่งที่ใช้เงินแลกเปลี่ยนกันได้จนมีการปลุกปั่นของคนบางกลุ่ม สร้างกระแสเพื่อมูลค่าทางตลาด เป็นศรัทธาเจือด้วยความหลงอยู่เต็มประตู ไม่สามารถถอดถอนตนได้เมื่อประสบทุกข์จึงต้องตรอมตรมและโทษต่อผล โดยไม่ระลึกเลยว่าตนเองนั่นแหละที่เป็นผู้วิ่งเข้าหาเหตุด้วยความหลง ความฉิบหายจึงบังเกิดขึ้น และส่งผลให้ถึงคความทุกข์ในที่สุด
Attachments
เปลือกหอย.jpeg
เปลือกหอย.jpeg (66.43 KiB) Viewed 671 times