ขลังกับเขาเหมือนกัน

กฏธรรมชาติซึ่งพระพุทธเจ้าได้ค้นพบ เพียงเปิดใจ ละอัคติ มองด้วยตา
Post Reply
น้ำชาบูด
Posts: 15
Joined: Fri May 18, 2018 7:28 am

ขลังกับเขาเหมือนกัน

Post by น้ำชาบูด » Sat Jun 02, 2018 4:38 pm

ของดีอยู่ที่ตัวไม่ต้องปลุกต้องเสกหรอก งั้นต้นไม้อาบแสงแดดแสงจันทร์มาหลายปีก็คงขลังแล้ว ยิ่งร้อยปีไม่ต้องพูดโดนตัดจะหมดป่าล่ะ ขลังจัด ขลังจริงๆ

ทาน ศีล สมาธิ สำหรับฆราวาส เป็นของดีเกื้อหนุนกัน แต่คนส่วนใหญ่ไปเจาะจงที่ทาน ทั้งที่มีอานิสงส์น้อยที่สุด ถ้าทำเป็นไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียว

ศีล สมาธิ ปัญญา สำหรับพระนั้นการบวชถือเป็นการเสียสละเป็นทานแล้ว จึงข้ามส่วนนี้แล้วเริ่มต้นที่ศีลเป็นบาท เพื่อปฏิบัติส่วนอื่นๆ ให้ยิ่งๆ ขึ้นไป


ความใดที่กล่าวแล้วผิดขอท่านแนะนำโดยธรรม เพื่อส่งเสริมธรรมให้ยิ่งๆ ขึ้นไป

Tags:

Post Reply