การกรวดน้ำ

กฏธรรมชาติซึ่งพระพุทธเจ้าได้ค้นพบ เพียงเปิดใจ ละอัคติ มองด้วยตา
Post Reply
น้ำชาบูด
Posts: 15
Joined: Fri May 18, 2018 7:28 am

การกรวดน้ำ

Post by น้ำชาบูด » Sun Jun 03, 2018 2:20 am

การอุทิศบุญแบบเจาะจงแก่ผู้ใดผู้หนึ่ง หรือแผ่ไปไม่มีประมาณนั้น ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่วิธีการกรวดน้ำเลย เพราะอะไร เพราะว่าเมื่อบุคคลมีจิตเป็นกุศล มีปีติจากการทำบุญต่างๆ ทั้งทาน ศีล ภาวนา แล้วละลึกขึ้นว่าต้องการแบ่งส่วนบุญแก่ผู้นั้นผู้นี้ให้พวกเขาเหล่านั้นมีสุข ด้วยเมตตาหรือกรุณา ก็สำเร็จผลสมบูรณ์ เพราะทุกอย่างอยู่ที่ใจ แม้แต่การระลึกนึกเอาโดยไม่ใช้น้ำ ก็เป็นได้ว่าสำเร็จได้ด้วยดี อันที่จริงการกรวดน้ำเป็นธรรมเนียมของพราหมณ์ เพราะว่าศาสนาพราหมณ์นั้นมีมายาวนานก่อนที่พระพุทธเจ้าจะบังเกิด ดังนั้นในครั้งที่พระเจ้าพิมพิสารได้ถวายสวนป่าไผ่ เวฬุวนาราม แด่พระศาสดาในคราวที่เสด็จไปเติมเต็มความปราถนา ๕ ประการ พระองค์จึงหลั่งน้ำลงพื้นเพราะนับถือพราหมณ์มาก่อนนั่นเอง ดังนั้นการจะกรวดน้ำหรือไม่ มิใช่สาระสำคัญ ทว่าอยู่ที่จิตใจของผู้แผ่เอง ชื่อว่าทานที่หมดจดไม่มีโทษ ทำแก่ผู้รับที่เหมาะสม ย่อมมีผลมาก จะนับอะไรกับแค่ทานที่ให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ ยิ่งถ้าเป็นบุญที่มีอานิสงส์สูงมากขึ้นไปอย่าง ศีล และภาวนา ก็ยิ่งมีผลมากกว่าเหนือประมาณ

ข้าพเจ้าเป็นผู้ใหม่ หากกล่าวสิ่งใดผิดพลาดขอขมา ณ ที่นี้และขอท่านโปรดแนะนำโดยธรรม เพื่อส่งเสริมธรรมให้ยิ่งๆ ขึ้นไป


ความใดที่กล่าวแล้วผิดขอท่านแนะนำโดยธรรม เพื่อส่งเสริมธรรมให้ยิ่งๆ ขึ้นไป

Tags:

Post Reply