ศรัทธา ปัญญา

หลักธรรมซึ่งพระพุทธะได้ค้นพบแล้วส่งต่อแด่ผู้มีตา ข้าพเจ้าเพียงนำเศษเสี้ยวธรรมที่ลึกซึ้งมาแสดงด้วยหวังสั่งสมปัญญาบารมีให้เต็มเปี่ยม
xenom
Posts: 36
Joined: Wed Jan 22, 2020 2:15 am

ศรัทธา ปัญญา

Post by xenom »

สรรพสิ่งมีความสมดุลในตัวเอง ถ้าบางสิ่งงอกงามเกินพอดี ย่อมส่งผลต่อสิ่งอื่นๆ เป็นลูกโซ่ ผู้มีศรัทธาอย่างแรงกล้าโดยไร้ซึ่งปัญญาก็เช่นกัน ในที่สุดก็กลับกลายเป็นเครื่องมือของคนพาลและชักจูงลงขุมนรกได้อย่างง่ายดาย เพราะว่าเขาสอนว่าจงเชื่อไม่ว่าจะทำสิ่งใดจงศรัทธา อีกประการคือปัญญาถ้าบุคคลมีปัญญามากจนเกินไปย่อมเป็นผลให้มีความสงสัยไม่เชื่อในสิ่งใดเลย ดังนั้นควรทำศรัทธาและปัญญาให้ถึงพร้อมพิจารณาด้วยตนว่าสิ่งที่ถูกสั่งสอนมานั้นผิดหรือถูก เพราะการรู้ถูกรู้ผิดเป็นพื้นฐานของมนุษย์ หาไม่แล้วก็เป็นเพียงฝุ่นผงที่รอเวลาถูกชะล้างในวัฏฏะ เป็นแต่เพียงท่องเที่ยวเพื่อรับทุกข์จากความไม่รู้นั้น ความจริงความไม่รู้ไม่ผิด แต่การกระทำของคนไม่รู้นั้นก็ยังมีผลอยู่ เหมือนผู้ไม่รู้ว่าตนดื่มยาพิษ ครั้นดื่มแล้วเขาก็ได้รับผลของมันเช่นเดียวกับผู้ที่รู้นั่นเอง
Attachments
สมาธิ.jpeg
สมาธิ.jpeg (48.97 KiB) Viewed 687 times