ทำล้านใช้เพียงหนึ่ง

กฏธรรมชาติซึ่งพระพุทธเจ้าได้ค้นพบ เพียงเปิดใจ ละอัคติ มองด้วยตา
Post Reply
น้ำชาบูด
Posts: 15
Joined: Fri May 18, 2018 7:28 am

ทำล้านใช้เพียงหนึ่ง

Post by น้ำชาบูด » Sun Jun 03, 2018 2:35 pm

ทหารก่อนจะออกรบก็ต้องมีการฝึกปรือให้เชี่ยวชาญในการใช้งานยุทโธปกรณ์ การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ซึ่งใช้เวลานานนับปี เพื่อรับกับสถานการณ์เพียงไม่กี่นาที และตัดสินความเป็นตายในสถานการณ์จริง การปฏิบัติก็เช่นเดียวกัน ที่ทำกันอยู่ทุกวันทุกลมหายใจนี้ ก็เพื่อรับกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพียงเสี้ยววินาที ถ้าเราหลงปรุงแต่งไปกับมันความยุ่งยากจะตามมา ถ้ากำหนดแล้ววางเรื่องใหม่ก็จะถาโถมเข้ามาเรื่อยๆ เพราะเหตุไร เพราะว่าธรรมชาติของจิตนี้มีหน้าที่คิด และมักคิดในทำนองที่ถูกกับจริตของเรา มีการหลอกล่อ ซับซ้อนหลายชั้น แต่สุดท้ายก็ทำให้เราหลงไปกับความคิดนั้นๆ แต่เมื่อเรากำหนดแล้ววางไปเรื่อยๆ ไม่หวังอยากให้สงบ เพียงแค่กำหนดสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนั้นไม่ยึดติด ในที่สุดก็จะสงบลงแล้วความคิดต่างๆ ก็จะละเอียดขึ้นไปอีกเหมือนการผ่านขั้นหนึ่งก็ต้องรับกับงานที่อยากและละเอียดขึ้นนั่นเอง

ที่นี้ไม่ว่าเราจะฝึกมาพร้อมหรือไม่ก็ตาม อย่างไรเสียเราก็ต้องเผชิญกับมันอยู่ดี ในเสี้ยววินาทีนั้นคือตัวตัดสิน ไม่ว่าผลที่ออกมาจะเป็นเช่นไรจงคิดให้กำลังใจตนเองอย่าเศร้าหมองเมื่อพลาด อย่าลำพองเมื่อทำได้ ให้ฝึกทำบ่อยๆ ในที่สุดก็จะสำเร็จผลได้ ชั่วขณะจิตนั้นอาจยิ่งใหญ่กว่าอสงไขย์


ข้าพเจ้าเป็นผู้ใหม่ หากกล่าวสิ่งใดผิดพลาด ข้าพเจ้าขอขมา ณ ที่นี้และขอท่านโปรดแนะนำโดยธรรม เพื่อส่งเสริมธรรมให้ยิ่งๆ ขึ้นไป


ความใดที่กล่าวแล้วผิดขอท่านแนะนำโดยธรรม เพื่อส่งเสริมธรรมให้ยิ่งๆ ขึ้นไป

Tags:

Post Reply