อารมณ์ชอบ เกลียด

หลักธรรมซึ่งพระพุทธะได้ค้นพบแล้วส่งต่อแด่ผู้มีตา ข้าพเจ้าเพียงนำเศษเสี้ยวธรรมที่ลึกซึ้งมาแสดงด้วยหวังสั่งสมปัญญาบารมีให้เต็มเปี่ยม
xenom
Posts: 36
Joined: Wed Jan 22, 2020 2:15 am

อารมณ์ชอบ เกลียด

Post by xenom »

การยึดติดกับอารมณ์ที่ประสบอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเหตุนำทุกข์มาให้ด้วยประการทั้งปวง เมื่อชอบใจย่อมเป็นเหตุให้ปราถนาและตกอยู่ในกระแสของสิ่งนั้นข้ามภพข้ามชาติเหมือนเศรษฐีผู้ฝังทรัพย์ไว้ เฝ้าคิดถึงสมบัตินั้นเนืองๆ ครั้นใกล้ตายอกุศลบดบังกุศลจึงต้องวนเวียนรักษาบริเวณนั้นด้วยอำนาจความหลงไม่สามารถเสวยผลกรรมดีที่ทำไว้ มีเพียงสิทธิ์หวงแหนที่เต็มไปด้วยภาระแต่มิอาจใช้สอยให้เกิดความสุขได้เลย แม้เมื่อไม่ชอบใจย่อมนำความทุกข์ความบีบคั้นมาให้เช่นเดียวกับภพภูมิของเศรษฐีซึ่งถือเอาหลังจากสิ้นอายุขัยไปแล้วนั่นเอง ปกติผู้หลงตายมักถือเอากำเนิดดิรัจฉานเป็นอย่างสูงไม่สามารถยังความสุขให้เกิดขึ้นเพราะตกอยู่ในวิสัยของสัตว์ ซ้ำร้ายยังต้องปกปักรักษาสิ่งนั้นๆ ด้วยอำนาจยึดมั่นอย่างไม่ย่อท้อว่า “ของกู ของกู” และยังเป็นเหตุสร้างกรรมใหม่เมื่อมีบุคคลมาด้วยหมายเพื่อชิงเอาทรัพย์นั้น ยังผลให้ตกสู่อบายอันเปี่ยมด้วยทุกข์ยิ่งๆ ขึ้นไปหลายเท่าตัว ความยึดมั่นในอารมณ์ย่อมยังความทุกข์ให้เกิดขึ้นได้ด้วยประการฉะนี้
Attachments
รัก ชอบ .jpg
รัก ชอบ .jpg (37.23 KiB) Viewed 733 times