กำแพง

กฏธรรมชาติซึ่งพระพุทธเจ้าได้ค้นพบ เพียงเปิดใจ ละอัคติ มองด้วยตา
Post Reply
น้ำชาบูด
Posts: 15
Joined: Fri May 18, 2018 7:28 am

กำแพง

Post by น้ำชาบูด » Sun Jun 03, 2018 5:40 pm

นิวรณ์คือกิเลสเครื่องกั้นจากความดีในที่นี้คือสมาธิ นอกจากสิ่งนี้แล้วยังมีกิเลสอีกตัวที่เป็นกำแพงกั้นเราไว้จากการปฏิบัตินั่นคือความอยาก เมื่อมีความอยากคุณธรรมที่ละเอียดยิ่งๆ ขึ้นไปก็บังเกิดได้ยาก เกิดยากอย่างไร เกิดอยากโดยประการที่เมื่อบุคคลมีจิตศรัทธาอยากปฏิบัติอันเกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมบางอย่าง มีความอยากนำแต่เป็นฝ่ายกุศล เหมือนกลิ่นจากดอกไม้ที่คอยหลอกล่อแมลงให้มาช่วยผสมเกสรให้ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย แต่เมื่อไรที่กลิ่นนั้นเป็นของต้นไม้กินแมลง ความสัมพันธ์ที่ฝ่ายหนึ่งเสียประโยช์จะเกิดขึ้นทันที ความอยากในการปฏิบัตินี้ก็เช่นกัน มันจะชักนำเราให้ทำความดี แต่เมื่ออยากจนเกินพอดี การปรุงแต่งจะตามมา สิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากความอยากที่เจือด้วยกิเลส เมื่อไม่ได้ดังใจคิดจะเป็นเหตุให้เกิดความเบื่อหน่ายและฟุ้งซ่านในที่สุด การทำเช่นนี้จะได้ผลอย่างไร เพราะความอยากเปรียบเหมือนกำแพงใหญ่ขวางกั้น อาจจัดเข้าในโลภะ เมื่อได้ตามที่ต้องการก็หลงยึดติดในอาการนั้นๆ ได้โดยง่ายบางคนอาจเลวร้ายถึงขนาดหลงผิดไม่ก้าวหน้าด้านปฏิบัติ แต่เมื่อไม่ได้ดั่งใจก็เกิดจิตเศร้าหมอง กำลังใจตกจนยกเลิกเลยก็มี แต่อย่างไรเสียก่อนทำสิ่งใดเราก็ต้องมีความอยากนำหน้าก่อนจากนั้นขึ้นอยู่กับว่าจะจัดการกับมันเช่นไร

ข้าพเจ้าเป็นผู้ใหม่ หากกล่าวสิ่งใดผิดพลาด ข้าพเจ้าขอขมา ณ ที่นี้และขอท่านโปรดแนะนำโดยธรรม เพื่อส่งเสริมธรรมให้ยิ่งๆ ขึ้นไป


ความใดที่กล่าวแล้วผิดขอท่านแนะนำโดยธรรม เพื่อส่งเสริมธรรมให้ยิ่งๆ ขึ้นไป

Tags:

Post Reply