สภาวะธรรมของการปฏิบัติ

กฏธรรมชาติซึ่งพระพุทธเจ้าได้ค้นพบ เพียงเปิดใจ ละอัคติ มองด้วยตา
Post Reply
น้ำชาบูด
Posts: 15
Joined: Fri May 18, 2018 7:28 am

สภาวะธรรมของการปฏิบัติ

Post by น้ำชาบูด » Mon Jun 04, 2018 3:23 pm

ก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่าข้าพเจ้ามิได้ช่ำชองนักเพียงแต่ผ่านการทำสมาธิเล็กๆ น้อยๆ ดังนั้นท่านที่อ่านกรุณาใช้ปัญญาในการพิจารณาเถิด

เคยได้ยินพระอาจารย์ท่านบอกว่าเวลามีเพื่อนสหธรรมิกส่งอารมณ์ เราไม่ควรฟัง เพราะว่า เมื่อฟังแล้วจะเกิดการนำมาเปรียบเทียบกับสภาวะของตน บางคนฟังแล้วพิจารณาว่าคนนี้ดีกว่าตน เสมอด้วยตนหรือเลวกว่าตน บางคนฟังแล้วยึดเป็นบรรทัดฐานว่าเมื่อทำแล้วต้องเกิดอาการอย่างนี้ บางคนฟังเพื่อดูว่าจะมีอาการแบบเราไหมหนอ แต่น้อยคนที่จะฟังแล้ววางลงได้อย่างแยบคาย ทั้งที่แต่ละคนนั้นทำมาไม่เท่ากัน ทั้งความเพียร ศรัทธา และปัญญา ปัจจัยเพียงเล็กน้อยอาจส่งให้เกิดภาวะบางอย่างขึ้นได้ เหมือนลมกระทบจากปลายปีกของผีเสื้อบนเทือกเขาสูงอาจส่งผลให้เกิดพายุในพื้นที่ไกลออกไปหลายพันกิโลเมตร ประกอบกับสภาวะต่างๆ ก็เปรียบเหมือนปมเชือกในร่างแห ถ้าให้คน หมื่นคนลากจุดจากส่วนปลายเข้ามาที่ห่วงเชือกตรงกลางโดยผ่านปมเชือกเหล่านี้โดยไม่มีกฏว่าต้องเริ่มมุมใหน ณ จุดใด เส้นทางของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน อย่างมากก็เพียงแค่มีจุดตัดที่เหมือนกันไม่กี่จุด ยิ่งผู้ที่มีความสร้างสรรค์ ยิ่งมีเส้นทางที่แปลก เขาอาจเริ่มจากตรงกลางลากออกมาที่ปลายแห แล้ววกเข้าศูนย์กลาง แต่ทางที่ตรงไม่อ้อมไปมานั้น พระบรมศาสดาได้แนะนำไว้แล้ว อยู่ที่เราว่าจะเดินได้หรือไม่ ฉะนั้นไม่ควรถือเป็นสาระสำคัญว่าเมื่อปฏิบัติแล้วจะต้องเป็นเช่นนั้น เช่นนี้ แต่ให้มองอาการที่บังเกิดเฉพาะข้างหน้าเป็นพอ

ข้าพเจ้าเป็นผู้ใหม่ หากกล่าวสิ่งใดผิดพลาด ข้าพเจ้าขอขมา ณ ที่นี้และขอท่านโปรดแนะนำโดยธรรม เพื่อส่งเสริมธรรมให้ยิ่งๆ ขึ้นไป


ความใดที่กล่าวแล้วผิดขอท่านแนะนำโดยธรรม เพื่อส่งเสริมธรรมให้ยิ่งๆ ขึ้นไป

Tags:

Post Reply