ผิดหวังก็ดี

หลักธรรมซึ่งพระพุทธะได้ค้นพบแล้วส่งต่อแด่ผู้มีตา ข้าพเจ้าเพียงนำเศษเสี้ยวธรรมที่ลึกซึ้งมาแสดงด้วยหวังสั่งสมปัญญาบารมีให้เต็มเปี่ยม
xenom
Posts: 36
Joined: Wed Jan 22, 2020 2:15 am

ผิดหวังก็ดี

Post by xenom »

คนเราล้วนมีชีวิตอยู่ด้วยความหวัง แต่บางส่วนหวังด้วยว่าไม่อาจทำปัจจุบันให้ดีได้เขาจึงไม่ต่างจากตอไม้แห้งที่ไม่มีวันงอกงามรอเวลาผุพังเผาไหม้เท่านั้น แต่เมื่อสิ่งนั้นถูกทำลายมันกลับเป็นต้นเหตุของความทุกข์คือทุกข์เพราะยังไม่ลงมือทำออย่างหนึ่ง ทุกข์เพราะไม่มีเป้าหมายหรือสิ่งยึดเหนี่ยวอย่างหนึ่ง เมื่อเป็นเช่นนั้นการตอบสนองจึงเป็นสิ่งที่มีปัจจัยมากมายเข้ามาเกี่ยวข้อง มีคำกล่าวว่าคนโง่มักซ้ำเติมตนเองด้วยความคิด แต่บัณฑิตรักษาใจและบรรเทาความผิดพลาดด้วยการคิดให้กำลังใจแก่ตน เช่นนั้นแล้วอยู่ที่ว่าเราจะเลือกทำเช่นไร แต่ควรระลึกไว้เสมอว่าในทางเลือกทั้งสองนี้ไม่สามารถเปลี่ยนอดีตได้เลย มีเพียงปัจจุบันที่ยังอนาคตให้เป็นไปเท่านั้น
Attachments
ความรัก.jpeg
ความรัก.jpeg (54.98 KiB) Viewed 792 times