อตฺตา หิ กิร ทุทฺทโม. ได้ยินว่าตนแล ฝึกได้ยาก

อธิบายเนื้อความพอสังเขป
Post Reply
Quantum
Posts: 26
Joined: Wed Aug 22, 2018 12:32 pm

อตฺตา หิ กิร ทุทฺทโม. ได้ยินว่าตนแล ฝึกได้ยาก

Post by Quantum » Fri Aug 31, 2018 12:03 pm

อตฺตา หิ กิร ทุทฺทโม.
ได้ยินว่าตนแล ฝึกได้ยาก
 ขุ. ธ. ๒๕/๓๖.
ปุถุชนผู้หนาด้วยกิเลส มักเพ่งโทษผู้อื่นเพราะไม่ขัดกับกิเลส พวกเขามีความเห็นผิด ปฏิบัติผิดเพราะว่าการฝึกตนนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากภายใน มิตรที่มีเป็นเพียงแต่แนะนำเท่านั้น ดังนั้นจึงมีเขาเพียงคนเดียวที่รู้ว่ากำลังทำอะไร แต่โมหะกลับครอบงำสติมิให้ทำในสิ่งที่ตั้งใจไว้ หรือบิดเบือนการรับรู้ให้คิดเข้าข้างกิเลสว่าสิ่งนี้ควรแล้ว จนสุดท้ายก็ตกลงไปสู่อบายอย่างเต็มตัว การฝึกตนนั้นขัดกับนิสัยที่สั่งสมมาช้านานดังนั้นมันจึงต่อต้านอย่างหนักด้วยลูกเล่นที่แม้แต่เจ้าตัวยังรู้ไม่เท่าทัน คนพาลเมื่อจะทำความดีก็คิดว่า เอาไว้ก่อน เดี๋ยวค่อยทำ ส่วนปราชญ์นั้นลงมือทำทันที ธรรมดาผู้รู้เท่าทันความคิดฝ่ายไม่ดีของตนได้นั้นต้องปฏิบัติมาช้านาน แต่สำหรับผู้ที่ยังมีบารมีอ่อนพึงระลึกไว้เสมอว่า ชีวิตไม่แน่นอนควรเร่งทำความดีเท่าที่ทำได้เพราะพรุ้งนี้ไม่ได้มีสำหรับทุกคน ถ้าประพฤติอย่างอุกฤษฏ์คือระลึกว่าความตายอาจมาถึงได้ทุกลมหายใจเข้าออก

ด้วยเหตุที่การฝึกตนเป็นการฝืนกับกิเลสที่สั่งสมมาช้านานดังนั้นการจะกระเทาะหรือขัดเกลาอวิชชาจึงเป็นสิ่งที่ทำได้โดยยาก จนถึงขั้นแลกด้วยชีวิตก็มีไม่น้อย แต่เมื่อไรก็ตามที่เราฝึกตนได้แล้ว อมตธรรมย่อมเป็นอันหวังได้ จนกว่าจะสำเร็จประโยชน์สูงสุด ขอท่านเพียรพยายามสั่งสมไปในที่สุดน้ำจะเต็มแก้ว เมื่อนั้นแม้หมื่นโลกธาตุก็ยังหวั่นไหวด้วยเสียงสาธุการ

ฝึกตน ยากแล.jpeg
ฝึกตน ยากแล.jpeg (76.04 KiB) Viewed 82 times
ฝึกตน ยากแล.jpeg
ฝึกตน ยากแล.jpeg (76.04 KiB) Viewed 82 times


กรรมใดที่เป็นบุญขอสรรพสัตว์จงมีส่วน สิ่งใดเป็นบาปขอท่านจงมองให้เป็นครู

Tags:

Post Reply