ร่างทรง

กฏธรรมชาติซึ่งพระพุทธเจ้าได้ค้นพบ เพียงเปิดใจ ละอัคติ มองด้วยตา
Post Reply
น้ำชาบูด
Posts: 15
Joined: Fri May 18, 2018 7:28 am

ร่างทรง

Post by น้ำชาบูด » Tue Jun 05, 2018 2:28 pm

ร่างทรง ตามความเข้าใจคือผู้ที่เป็นสื่อกลางติดต่อระหว่างเทพเจ้ากับผู้ที่ต้องการ เหมือนซิมการ์ดที่รับคลื่นจากเครื่องส่งแล้วแปลงเป็นสัญญานเสียง การส่งก็เช่นกัน ในทางพุทธนั้น พระศาสดาตรัสบอกว่าเทวดามีอยู่ทั่วไปตามภพภูมิที่แบ่งตามความดีหรือบารมี ด้วยสภาวะที่เป็นทิพโลกมนุษย์สำหรับเทวดาก็ไม่ต่างจากบ่อคูถที่ส่งกลิ่นเหม็นไปไกลนับร้อยโยชน์ ดังนั้นการที่เทวดาจะลงมายังที่แห่งนี้นับเป็นการยากเว้นเสียแต่ว่ามาด้วยกิจบางประการ แต่เทวดาที่ทำหน้าที่ประจำอยู่ที่ภพมนุษย์นี้ก็มี เรียกว่าภูมิเทวดา มีหน้าที่ดูแลบางสิ่งบางอย่าง บางครั้งมีคำบอกเล่าต่อๆ กันมาว่าต้นไม้ที่มีแก่นจะมีเทวดาสิงสถิต แม้แต่ตามสถานที่ต่างๆก็เช่นกัน เทวดาเหล่านี้มิได้มีฤทธิ์เสมอไป ในบางครั้งเกิดไฟไหม้หรือมีคนไปตัดต้นไม้เสีย เทวดาที่มีวิมานเกี่ยวกับที่นั้นก็ไม่สามารถทำสิ่งใดฟด้เพราะว่าท่านเหล่านั้นเคารพในกฏแห่งกรรมและเทวดาห้ามโกรธ แม้แต่ความเดือดร้อนของตนเองท่านยังวางลงให้เป็นไปตามธรรม แล้วเรื่องของเราท่านจะเดือดร้อนอะไรด้วย สำหรับพิธีบวงสรวงเทวดา เครื่องประกอบในพิธีส่วนใหญ่จะเป็นผลไม้ มีของมึนเมาเป็นส่วนน้อยและที่แทบไม่มีเลยคือของสดจำพวกเนื้อสัตว์ ในภพมนุษย์นั้นนอกจากจะมีภูมิเทวดาแล้วยังมีวิญญานเร่ร่อน หรือที่รู้จักกันในชื่อสัมภเวสีคือผู้ที่เสียชีวิตก่อนที่อายุขัยจะหมดลงจึงต้องร่อนเร่จนกว่าจะหมดเวลาของตนสามารถรับบุญที่ญาติทำบุญให้อต็มที่ โดยพวกนี้จะมีนิสัยเหมือนตอนที่มีชีวิต บางตนมีฤทธิ์ตามบุญที่เคยบำเพ็ญมา บางตนสามารถเข้าสิงคนที่มีกรรมเนื่องกันหรือจิตอ่อนเพื่อร้องขอสิ่งที่ตนต้องการได้ และจะสังเกตว่าสิ่งที่ขอส่วนใหญ่มักเป็น เหล้า บุหรี่ อาหารสด

วกมาที่เรื่องของร่างทรง โดยผู้ที่ทรงได้จริงนั้นก็มี แต่ส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่ผีเข้ามาหลอกว่าเป็นองค์นั้นองค์นี้ก็เป็นคนทรงนั่นเองที่หลองซะเอง พวกนี้มักมีความสามารถบางอย่างเช่นการอ่านคนจากคำพูดทั้งจากประสบการณ์และการฝึกฝน ที่มักได้ยินคือทักว่ามีองค์ มีเคราห์ มีเจ้ากรรมตาม สารพัดจะมีแต่มาจบที่ ต้องทำบุญเพื่อแก้ไขสถานการณ์เป็นสูตรสำเร็จ คือต้องเสียเงินนั่นเอง ถ้าเป็นผีมาเข้าก็สังเกตว่าพวกนี้มักพูดจาโอ้อวดแล้วลงท้ายด้วยการขอนั่นขอนี่ เมื่อถามไปก็มักตอบวกไปวนมาเพราะไม่รู้จริง

ร่างทรงที่ดีก็มี ในเวลาปกติพวกเขามักถือศีลเป็นปกติและส่วนใหญ่คือศีล ๘ ไม่มีครอบครัว การทรงเป็นเวลา พูดจาไพเราะ อยู่ในกรอบของศีลและพรหมณ์วิหารเป็นปกติ เมื่อมีคนเดือดร้อนเข้ามาก็ไม่เลือกรวยเลือกจน เน้นช่วยคนด้วยการแนะนำมากกว่าใช้อำนาจปาฏิหาริย์ เพราะการแทรกแทรงกรรมของผู้อื่นตนก็อาจต้องได้รับผลด้วยเช่นกัน


ความใดที่กล่าวแล้วผิดขอท่านแนะนำโดยธรรม เพื่อส่งเสริมธรรมให้ยิ่งๆ ขึ้นไป

Tags:

Post Reply