เล่นกับไฟ

กฏธรรมชาติซึ่งพระพุทธเจ้าได้ค้นพบ เพียงเปิดใจ ละอัคติ มองด้วยตา
Post Reply
น้ำชาบูด
Posts: 15
Joined: Fri May 18, 2018 7:28 am

เล่นกับไฟ

Post by น้ำชาบูด » Wed Jun 13, 2018 2:35 pm

โดยทั่วไปเมื่อมีไฟต้องมีควันเป็นธรรมดา หรืออย่างน้อยก็ต้องมีเปลวเพื่อบ่งบอกว่าไฟกำลังลุกใหม้ ยิ่งเปลวรุนแรงเท่าไรยิ่งมีวามร้อนมากเท่านั้น แต่พระบรมศาสดาตรัสไฟ 3 อย่างที่ไม่มีเปลวแต่ไหม้แผดเผาเกือบทุกชีวิตอยู่ตลอดเวลา คือ ราคคฺคิ โทสคฺคิ และโมหคฺคิ บรรดาไฟทั้งหมดนี้ โมหะ ความลุ่มหลงน่ากลัวที่สุด เพราะชักนำสัตว์ให้เข้าสู่ไฟกองอื่นได้ เป็นนายคอยบงการผู้ที่ยังมองไม่เห็นด้วยความโหดร้ายแล้วปลอบปโลมด้วยเศษอาหารเพียงเพื่อให้เกิดความหวังต่อไปเท่านั้น

เราเกิดราคะก็เพราะหลงในรูป เสียง กลิ่น รส และผัสสะ คิดว่ามันสวยงาม คงทน ทั้งที่มันเพียงประกอบกันเข้าด้วยอวัยวะน้อยใหญ่

การที่เราโกรธก็เพราะหลงถือมานะว่านี้เขา นี้เรา เราถูกเขาทำให้ทุกข์ เราไม่ชอบ หลงในตัวตนที่ประกอบด้วยธาตุ 4

ไฟทั้งสามนี้ต่างลุกโชนเพื่อหลอกล่อแมลงให้บินเข้ามาเล่นแสงอันสวยงามแต่เต็มไปด้วยทุกข์ระทมเพื่อแลกกับความเพลิดเพลินเพียงน้อยนิด การจะดับต้องใช้ปัญญาพิจารณา ค่อยๆ ปะพรมทีละน้อยจนกว่าจะเปลื้องตนได้ ในวันนั้นชาติ ภพ ก็ดับสนิทเช่นกัน

ข้าพเจ้าเป็นผู้ใหม่ หากกล่าวสิ่งใดผิดพลาด ข้าพเจ้าขอขมา ณ ที่นี้และขอท่านโปรดแนะนำโดยธรรม เพื่อส่งเสริมธรรมให้ยิ่งๆ ขึ้นไป


ความใดที่กล่าวแล้วผิดขอท่านแนะนำโดยธรรม เพื่อส่งเสริมธรรมให้ยิ่งๆ ขึ้นไป

Tags:

Post Reply