บุญผ่อนบาป

หลักธรรมซึ่งพระพุทธะได้ค้นพบแล้วส่งต่อแด่ผู้มีตา ข้าพเจ้าเพียงนำเศษเสี้ยวธรรมที่ลึกซึ้งมาแสดงด้วยหวังสั่งสมปัญญาบารมีให้เต็มเปี่ยม
XENOM
Posts: 127
Joined: Sat Aug 03, 2019 9:45 am

บุญผ่อนบาป

Post by XENOM » Sat Aug 03, 2019 11:43 am

การทำบุญในโอกาสต่างๆ นั้นเป็นมงคลของชีวิตเพราะว่าสามารถยังปีติให้เกิดขึ้นได้ แม้ระลึกขึ้นมาเมื่อใดก็เกิดความแช่มชื่น แต่ว่าในปัจจุบันยุคที่ผู้คนห่างจากคุณธรรม ทั้งไม่สนใจศึกษาด้วยสันดานที่สืบต่อมายังหยาบกระด้าง เมื่อทำการสิ่งใดมักนิยมความพอใจซึ่งเป็นฝ่ายอกุศลมากกว่ากุศล เช่นจัดงานบุญเอิกเกริกด้วยเสียงมหรสพที่เป็นอบายมุขหรือการล้มสัตว์ใหญ่เพื่อมาดื่มกิน นี้เพียงการเริ่มต้นยังเป็นบาปใหญ่เพราะการสร้างบาปเพื่อก่อบุญย่อมไม่ถูก เป็นเพียงแต่ถูกกิเลสแต่ไม่ถูกธรรม อีกประการทำเพื่อให้มีหน้ามีตาต่อผู้คนรอบข้างจนเป็นเหตุให้เสียทรัพย์โดยเปล่าประโยชน์ เมื่อระลึกถึงกลับได้แต่ความทุกข์และอาจบานปลายจนหมดศรัทธา นั่นหาใช่เหตุจากภายนอกไม่ แต่เป็นเหตุจากภายในทั้งนั้น ด้วยเหตุนี้เมื่อจะก่องานกุศลพึงระวังไว้เสมอว่าไม่ควรทำความเดือดร้อนให้แก่ตนหรือผู้อื่นอันจะส่งผลในปัจจุบันตลอดจนในอนาคตข้างหน้า
Attachments
คอนเสิร์ต.jpeg
คอนเสิร์ต.jpeg (68.76 KiB) Viewed 124 times
คอนเสิร์ต.jpeg
คอนเสิร์ต.jpeg (68.76 KiB) Viewed 124 times


กรรมใดเป็นบุญขอสรรพสัตว์จงมีส่วน สิ่งใดเป็นบาปขอท่านจงมองเป็นครู