ทหารที่ดี

กฏธรรมชาติซึ่งพระพุทธเจ้าได้ค้นพบ เพียงเปิดใจ ละอัคติ มองด้วยตา
Post Reply
น้ำชาบูด
Posts: 15
Joined: Fri May 18, 2018 7:28 am

ทหารที่ดี

Post by น้ำชาบูด » Wed Jun 13, 2018 2:36 pm

ทหารคือผู้กล้าที่คอยปกป้องผู้คนในประเทศให้อยู่รอดปลอดภัยในยามมีสงคราม และคอยช่วยเหลือในยามสงบจากศึก การฝึกฝนที่ดีจะช่วยให้มีโอกาสรอดและประสบชัยชนะได้มาก

แต่นั่นเป็นการต่อสู้ภายนอก ไม่ว่าจะทำเช่นไรก็ไม่มีทางจบลงได้ แต่การต่อสู้ภายในต่างหากที่ยังนักรบผู้นั้นให้พ้นภัยคือทุกข์ในวัฏฏสงสาร เป็นการสู้เพียงผู้เดียวอย่างแท้จริง ผู้อื่นเป็นได้เพียงแนะนำ

ศีล เป็นบาทฐานให้เขายืนหยัดเปรียบดังร่างกายที่สมบูรณ์ย่อมไม่เป็นอุปสรรค์ต่อการฝึกฝน เพราะว่าผู้มีศีลบริสุทธิ์ ย่อมทำจิตของเขาให้มั่นคงไม่ซัดส่าย หยั่งลงสู่สมาธิได้โดยง่าย

สมาธิ คือพละกำลังที่ได้จากร่างกายที่สมบูรณ์ แต่เพียงเท่านี้ยังไม่พอ เพราะแรงอย่างเดียวไม่อาจยืนยันชัยชนะได้อย่างสมบูรณ์ เหตุนี้จึงต้องมีการฝึกฝน การจัดสรรกำลังให้เหมาะแก่งานไม่มากหรือน้อยไป ภายใต้การแนะนำของอาจาร์ยเพื่อเก็บประสบการณ์และเทคนิคในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างฝึกฝน

ปัญญา อาวุธชิ้นเอกที่บรมครูค้นพบและส่งมอบกันมารุ่นต่อรุ่น ใช้สำหรับการประหารข้าศึกที่บุกเข้ามาตลอดเวลา อยู่ที่ว่าเราจะสามารถรับรู้และฟาดฟันได้หรือไม่ การทุ่มเททั้งหมดเพียงเพื่อตัดสินในระยะเวลาเพียงเสี้ยววินาทีที่ถูกโจมตี ใช้สิ่งที่สั่งสมมาปรับใช้กลยุทธ์และอุบาย เพื่อพิชิตชาติภพให้จงได้ ทางที่ไม่มีคนเดิน เราจะเดินทางนั้น เมื่อเดินผ่านไปแล้ว เราจักไม่ต้องกลับมาอีก

ข้าพเจ้าเป็นผู้ใหม่ หากกล่าวสิ่งใดผิดพลาด ข้าพเจ้าขอขมา ณ ที่นี้และขอท่านโปรดแนะนำโดยธรรม เพื่อส่งเสริมธรรมให้ยิ่งๆ ขึ้นไป


ความใดที่กล่าวแล้วผิดขอท่านแนะนำโดยธรรม เพื่อส่งเสริมธรรมให้ยิ่งๆ ขึ้นไป

Tags:

Post Reply