นาคมีจริงหรือ

หลักธรรมซึ่งพระพุทธะได้ค้นพบแล้วส่งต่อแด่ผู้มีตา ข้าพเจ้าเพียงนำเศษเสี้ยวธรรมที่ลึกซึ้งมาแสดงด้วยหวังสั่งสมปัญญาบารมีให้เต็มเปี่ยม
xenom
Posts: 36
Joined: Wed Jan 22, 2020 2:15 am

นาคมีจริงหรือ

Post by xenom »

นาคในความเชื่อของพุทธศาสนาเป็นงูใหญ่ที่มีฤทธิ์วิเศษ บ้างเป็นมิตรบ้างดุร้าย ตำนานแถบเอเชียก็เช่นกันคือมีลักษณะคล้ายงูซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในถ้ำใต้น้ำหรือภพนาคที่คนไทยเราคุ้นหูในชื่อเมืองบาดาลและมีบ้างที่อาศัยอยู่แถบภูเขาหรือป่าลึกตามกำเนิดของตน นอกจากนี้ยังมีครุฑที่มีความเกี่ยวพันกันแต่ก็มิได้ให้ความสำคัญมากนักเพราะส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากพราหมณ์ ฮินดู โดยมีการกล่าวถึงเพียงไม่กี่ครั้งคือช่วงก่อนที่เจ้าชายสิทธัตถะจะตรัสรู้คือนางสุชาดาหรือสุชาตานำข้าวมธุปายาสมาถวายด้วยเข้าใจว่าเป็นเทวดาที่ตนบนบานไว้โดยถวายพร้อมถาดทองคำ หลังจากนั้นเจ้าชายจึงลอยถาดพร้อมอธิฐานเสี่ยงบารมี มิใช่อธิฐานขอพรอย่างงมงายเหมือนที่หลาสคนสอนหรือทำกัน จากนั้นจึงลอยถาดในแม่น้ำมันได้ลอยทวนน้ำแล้วจมลงไปซ้อนทับกับถาดอีก 3 ใบที่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนในภัทรกัปป์นี้ได้เคยตั้งใจอธิฐาน เสียงกระทบนั้นทำให้พญานาคที่หลับอยู่ตื่นขึ้นมาพอรู้ว่ามีถาดเพิ่งขึ้นจึงสรรเสริญเจ้าชายด้วยรู้ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใหม่กำลังจะอุบัติแล้วพอเสร็จสรรจึงหลับต่อไปรอพระศรีอารย์ ครั้งต่อมากล่าวถึงช่วงหลังจากตรัสรู้แล้วเสวยวิมุตติสุข ในวันดังกล่าวเกิดฝนกระหน่ำพญานาคอีกตนจึงเลื้อยมาแผ่พังพานปกป้องพระองค์จากลมฝนและแมลงต่างๆ อีกครั้งที่สำคัญคือตอนกำราบชฏิลสามพี่น้อง นอกจากที่กล่าวมาแล้วก็ยังมีอีกหลายครั้ง แต่ที่มิได้ให้ความสำคัญเพราะถือว่าเป็นเพียงสัตว์เดียรัจฉานจำพวกหนึ่งไม่ว่าจะมีอิทธิปาฏิหารย์เพียงใดก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เลย เช่นนั้นแล้วไม่ว่าจะมีอยู่จริงหรือไม่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะให้ความสำคัญ การปฏิบัติมีได้ทำเพื่อให้ได้เห็นนั่นเห็นนี่ นอกจากความจริงอันประเสริฐ
Attachments
นาคปรก.jpg
นาคปรก.jpg (131.45 KiB) Viewed 736 times