สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะทำอะไรได้

หลักธรรมซึ่งพระพุทธะได้ค้นพบแล้วส่งต่อแด่ผู้มีตา ข้าพเจ้าเพียงนำเศษเสี้ยวธรรมที่ลึกซึ้งมาแสดงด้วยหวังสั่งสมปัญญาบารมีให้เต็มเปี่ยม
xenom
Posts: 36
Joined: Wed Jan 22, 2020 2:15 am

สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะทำอะไรได้

Post by xenom »

คนเรามักเชื่อในสิ่งที่ตนไม่เข้าใจแล้วนำมาเป็นที่พึ่งด้วยหวังให้ช่วยเหลือ ทั้งที่จริงแล้วไม่เป็นเช่นนั้นเลย เพราะว่าทุกสิ่งเกิดแต่เหตุเมื่อทำเหตุให้ถึงพร้อมผลย่อมถึงพร้อมเช่นกัน หมู่สัตว์ผู้เต็มไปด้วยกิเลสกล่าวอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อทำตามความชั่วของตน คอยชักจูงผู้มีปัญญามืดบอดให้เป็นเครื่องมือทำการต่างๆ อย่างไม่ละอาย ทั้งที่จริงแล้วสิ่งที่กล่าวอ้างมิได้มีอยู่จริง แม้มีอยู่ก็มิได้รับรู้กรรมที่ต่ำทรามนี้เลย เมื่อไร้ปัญญาพิจารณาโดยธรรมประกอบกับการแนะนำจากมิตรชั่ว หนทางเบื้องหน้าจึงเต็มไปด้วยความทุกข์อย่างเดียว
Attachments
แรงหยดน้ำ.jpg
แรงหยดน้ำ.jpg (30.2 KiB) Viewed 739 times