ที่พึ่งที่ดีที่สุดคคือตน

กฏธรรมชาติซึ่งพระพุทธเจ้าได้ค้นพบ เพียงเปิดใจ ละอัคติ มองด้วยตา
น้ำชาบูด
Posts: 19
Joined: Fri May 18, 2018 7:28 am

ที่พึ่งที่ดีที่สุดคคือตน

Unread post by น้ำชาบูด » Sat Jun 16, 2018 5:15 pm

ที่พึ่งที่ดีที่สุดคคือตน

ในโลกนี้หรือโลกใหนๆ หมู่สัตว์ที่ดำรงอยู่ล้วนต้องหาที่พึ่งทั้งสิ้น ทว่าผู้ที่จะเป็นที่พึ่งให้เขาอย่างยั่งยืนนั้นมีเพียงตนเอง เพราะอะไร เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าการเดินทางค้นหาอรรถ หาธรรมนั้นข้ามภพข้ามชาติ จนไม่อาจนับได้ถึงขนาดที่ว่าสัตว์หนึ่งๆ สามารถเอากระดูกของตนจากอัตภาพทั้งหมดมาถมทะเลได้ ดังนั้นไม่มีเลยที่บุคคลอื่นจะคอยเฝ้าติดตามช่วยเราได้ทุกภพทุกชาติ นับประสาอะไรกับวัฏฏสงสารอันยาวนาน นับเพียงชาตินี้เท่านั้น ตั้งแต่เกิดมานั้นเราประสบปัญหามาแล้วมากน้อยเพียงใด และผู้ที่จะคอยแก้ปัญหาที่เกิดนั้นเริ่มแรกอาจเป็นพ่อแม่หรือผู้มีความสามารถ แต่สุดท้ายเมื่อบุคคลโตขึ้นความรับผิดชอบย่อมมีขึ้นตามดุจเงา ครั้นมีความยุ่งยากถาโถมเข้ามาก็เป็นเราทั้งนั้นที่เป็นตัวหลัก ผู้อื่นเป็นเพียงตัวเสริมให้สำเร็จด้วยดีเท่านั้น แต่ถ้าโชคร้ายแก้ไม่ได้เลยผู้อื่นก็เป็นเพียงแนะนำโดยมีเราเองที่เป็นตัวหลักในการเดินเรื่องทั้งหมด ดังนั้นแล้วก่อนจะบนบานศาลกล่าวกับผู้ใด ให้ย้อนมาดูตัวเองก่อนว่าได้พยายามหรือยัง สิ่งที่สามารถช่วยเราไปได้ทุกภพชาติคือ บุญ อันเกิดจาก ศีล สมาธิ ปัญญา เสาหลักทั้งสามที่คอยค้ำจุนสัตว์น้อยใหญ่มิให้หลงทางในภพนี้


ความใดที่กล่าวแล้วผิดขอท่านแนะนำโดยธรรม เพื่อส่งเสริมธรรมให้ยิ่งๆ ขึ้นไป

Tags:

Post Reply