ครูที่ที่ดีที่สุดคือตน

กฏธรรมชาติซึ่งพระพุทธเจ้าได้ค้นพบ เพียงเปิดใจ ละอัคติ มองด้วยตา
น้ำชาบูด
Posts: 19
Joined: Fri May 18, 2018 7:28 am

ครูที่ที่ดีที่สุดคือตน

Unread post by น้ำชาบูด » Sat Jun 16, 2018 5:21 pm

ดวงจิตที่ท่องเที่ยวไปถือเอากำเนิดต่างๆ ตามบุญ บารมี ด้วยมีเหตุที่ต่างกัน ย่อมส่งผลต่างกันด้วย บางครั้งเราจะได้พบมิตรที่ดีซึ่งคอยแนะนำให้เดินไปถูกทาง แต่บางครั้งชีวิตก็ไม่ง่ายเช่นนั้นเมื่อได้พบมิตรชั่วที่คอยชักจูงเราไปในทางต่ำ ทางฉิบหาย ไม่เป็นที่พึ่งด้วยดี ขึ้นอยู่กับปัญญาบารมีแล้วว่าจะคล้อยตามหรือรู้ทัน แต่เมื่อเราพบเจอกับสิ่งเหล่านี้บ่อยครั้งเข้า จะเกิดการตกตะกอนกลายเป็นนิสัยอันเกิดจากการเสพคุ้นนั้นเอง ข้อนี้เป็นการขยายความที่ว่าเมื่อตนเองประสบกับเหตุต่างๆ มากครั้งเข้า เขาก็จะใช้สิ่งนั้นนั่นแหละย้้อนมาสอนตน เพื่อรอคอยวันที่ได้พบมิตรแท้ ผู้สามรถแนะนำสั่งสอนถึงเป้าหมายสูงสุดอันไม่นำมาประสบกับทุกข์อีกอย่างถาวร การเกิดเป็นมนุษย์นั้นยาก การได้พบกับพระพุทธเจ้าก็ยากเช่นกัน ดังนั้นจนกว่าจะได้พบกับครูของหมู่สัตว์ จงพากเพียรสอนตนด้วยปัญญาที่ไม่ยังตนหรือผู้อื่นให้เดือดร้อน


ความใดที่กล่าวแล้วผิดขอท่านแนะนำโดยธรรม เพื่อส่งเสริมธรรมให้ยิ่งๆ ขึ้นไป

Tags:

Post Reply