ตนแหละว่ายาก

กฏธรรมชาติซึ่งพระพุทธเจ้าได้ค้นพบ เพียงเปิดใจ ละอคติ มองด้วยตา
Post Reply
User avatar
P
Posts: 30
Joined: Mon Dec 10, 2018 7:07 am

ตนแหละว่ายาก

Post by P » Tue Dec 11, 2018 2:13 pm

จิตนี้มีปกติโลดโผนคือมีปกติรับและส่งอารมณ์ต่างๆ ที่เข้ามากระทบตลอดเวลา ด้วยเหตุที่ถูกปล่อยให้เสพคุ้นกุศลและอกุศลช้านานโดยไม่มีการควบคุมที่ดีพอดังนั้นเมื่อถูกจับตามองจึงเกิดการดิ้นรนซัดส่ายเพราะไม่เป็นที่ชอบใจไม่เป็นอิสระในแบบของมันคืออิสระในการเพลิดเพลินต่ออาการต่างๆ ตามชอบใจนั่นเอง การสั่งสอนตนก็เช่นนั้นเพราะอัดที่จิตโดยตรงเพื่อผลใหญ่ที่มุ่งหวังแม้นไม่สำเร็จก็ย่อมได้ผลอื่นๆ ลดลั่นกันเหมาะแก่การใช้งานตามความสามารถต่อไป เช่นเดียวกับพญาช้างผู้ไม่เคยได้รับการฝึกแม้จะมีพละกำลังและฉลาดซักเพียงใด แต่เมื่อถูกนำเข้าสู่สนามรบในขณะที่ยังไม่พร้อมพลังที่มีกลับสร้างความพินาศมากกว่าผลที่อำนวยต่อชัยชนะด้วยไม่มีผู้ใดสามารถควบคุมได้นั่นเอง แม้นตัวเราถ้ายังไม่ทรมานตนด้วยตนแล้วความสามารถที่มีจึงมักถูกใช้เพื่อความฉิบหายของตนเช่นกัน การมุ่งปฏิบัติตามคำแนะนำของบัณฑิตจึงเป็นเรื่องยากเพราะกิเลสซึ่งคอยบงการอยู่เบื้องหลังมีลูกเล่นแพรวพราวหาตัวจับอยาก ครั้นจับทางได้ซักพักก็จะใช้วิธีใหม่เพื่อลากเราลงมาย่ำยี มีเพียงปัญญาที่ประกอบด้วยศรัทธาและความเพียรเป็นเครื่องประกอบกันซึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสสอนไว้เป็นทางให้ผู้เดินตามไม่ประมาทเพียรเพ่งพินิจปัจจุบัน อดีตผ่านพ้นไม่สามารถแก้ไขส่วนอนาคตเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ล้มบ้างพักบ้างค่อยๆ เดินไปในที่สุด ยอดเขาสูงย่อมตั้งอยู่เบื้องล่างได้ด้วยการก้าวทีละก้าวนี้
Attachments
พลัง.jpg
พลัง.jpg (51.51 KiB) Viewed 120 times
พลัง.jpg
พลัง.jpg (51.51 KiB) Viewed 120 times


กรรมใดเป็นบุญขอสรรพสัตว์จงมีส่วน สิ่งใดเป็นบาปขอท่านจงมองเป็นครู

Tags:

Post Reply