ธรรมชาติจิตนี้เที่ยงตรง

หลักธรรมซึ่งพระพุทธะได้ค้นพบแล้วส่งต่อแด่ผู้มีตา ข้าพเจ้าเพียงนำเศษเสี้ยวธรรมที่ลึกซึ้งมาแสดงด้วยหวังสั่งสมปัญญาบารมีให้เต็มเปี่ยม
xenom
Posts: 36
Joined: Wed Jan 22, 2020 2:15 am

ธรรมชาติจิตนี้เที่ยงตรง

Post by xenom »

จิตดวงนี้ซื่อสัตย์ต่อสภาวะที่เข้ามากระทบอย่างที่สุด แล้วตอบสนองเป็นอารมณ์ออกไป ถ้าชอบก็บอกว่าชอบ ไม่ชอบก็บอกไปตรงๆ อย่างนั้นเลย อันนี้บอกกับตัวรู้นะ แต่คนเราผ่านภพชาติมามาก เกิดแต่ละครั้งก็สั่งสมทั้งสิ่งดีและไม่ดีไว้เป็นคราบมลทินเคลือบจิตไว้หลายๆ ชั้น ลองคิดดูในแต่ละวันเรายังมีสภาวะนับไม่ถ้วนเข้ามากระทบแล้วนี่นับกันเป็นชาติ ถ้าเปรียบกับหลอดไฟก็เป็นหลอดที่เปิดทิ้งไว้ พอนานวันเข้าฝุ่นผงก็เริ่มจับตัว อย่างนี้ดูกันไม่ออกในวันสองวันแต่ถ้าเป็นเดือนยังพอเห็นผล แม้จะต้องใช้เวลานานหน่อยแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นหมด อันนี้แหละที่มันบอกออกมารัก โลภ โกรธ หลง บอกเลยไม่มีปรุงแต่ง แต่การจะแสดงออกมาภายนอกให้คนอื่นได้รู้นั้นต่างออกไป อย่างคนมันมาหลอกจิตมันก็บอกว่าอยากได้ แต่คำพูดที่กล่าวออกมานี่ดูสวยหรูฟังลื่นหูจริงๆ เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนผ่านการกลั่นกรองด้วยกิเลสตัณหาหรือปัญญาตามภูมิของตน อย่างว่าแหละคนเราถ้าคิดอย่างไรแล้วพูดอย่างนั้นมันคงไม่ยุ่งวุ่นวายอย่างนี้ ยุคใดคนมีศีลมีธรรม ยุคนั้นจิตใจของผู้คนก็เจริญพลอยทำให้สังคมมั่นคงไปด้วย ส่วนในยุคที่ผู้คนมีกิเลสหนาก็มีแต่เจริญลงอย่างเดียวเพราะเมื่อพวกเขาไม่คำนึงถึงศีลธรรม การคิดพูดและทำจึงเป็นไปเพื่อเบียดเบียนเอาประโยชน์ใส่ตนและพวกพ้องทั้งทางตรงและทางอ้อม คนส่วนน้อยมีความสุขบนความทุกข์ของคนส่วนใหญ่ เมื่อคนส่วนใหญ่ไม่มีความสุข ภาพรวมจึงถูกทำลายไป
Attachments
หลอดไฟ เปรียบกับจิต.jpg
หลอดไฟ เปรียบกับจิต.jpg (86.8 KiB) Viewed 681 times