ครูผู้เลิศ

กฏธรรมชาติซึ่งพระพุทธเจ้าได้ค้นพบ เพียงเปิดใจ ละอคติ มองด้วยตา
Post Reply
User avatar
P
Posts: 30
Joined: Mon Dec 10, 2018 7:07 am

ครูผู้เลิศ

Post by P » Tue Dec 11, 2018 2:25 pm

การเกิดเป็นมนุษย์นั้นยาก การเข้าใจธรรมที่ฟังจากพระพุทธเจ้ายิ่งยากขึ้นไปเป็นลำดับด้วยว่าสังสารวัฏฏแสนยาวไกลจะมีซักกี่ครั้งซึ่งได้พบกับมิตรผู้เป็นปราชญ์ เป็นครูของปวงสัตว์ผู้ยังไม่ถึงฝั่ง ดังนั้นเมื่อได้พบและรับเอาข้อปฏิบัติมาจากท่านเหล่านั้นแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องเป็นครูคอยควบคุมให้ปฏิบัติตามคำสอนไม่ย่อหย่อน ผู้อื่นที่รักเราซักเพียงใดก็มิอาจติดตามแนะนำได้ตลอดเวลาเช่นนั้นจึงเป็นการตอกย้ำว่ามีเพียงตนเท่านั้นที่สามารถเพ่งโทษแล้วสั่งสอนตนได้ เช่นเดียวกับศิษที่รับฟังคำแนะนำจากอาจารย์ต่อแต่นั้นจึงนำมาปฏิบัติตามคำสอนนั้นๆ ขณะที่ทำอยู่นั่นเองเขาจึงต้องเป็นครูของตนคอยบังคับและประพฤติไปในคราวเดียวกันตามสมควรแก่ปัญญาที่ได้สั่งสมมาในแต่ละคน
Attachments
ภาวนา.jpeg
ภาวนา.jpeg (100.45 KiB) Viewed 124 times
ภาวนา.jpeg
ภาวนา.jpeg (100.45 KiB) Viewed 124 times


กรรมใดเป็นบุญขอสรรพสัตว์จงมีส่วน สิ่งใดเป็นบาปขอท่านจงมองเป็นครู

Tags:

Post Reply