มิตร

กฏธรรมชาติซึ่งพระพุทธเจ้าได้ค้นพบ เพียงเปิดใจ ละอคติ มองด้วยตา
Post Reply
Quantum
Posts: 26
Joined: Wed Aug 22, 2018 12:32 pm

มิตร

Post by Quantum » Sun Sep 02, 2018 1:36 am

ผู้มีปัญญาพึงพิจารณาคำติของผู้อื่นดุจมีผู้บอกขุมทรัพย์ ธรรมดามิตรเท่านั้นที่เตือนในเมื่อเราหลงทางประพฤติผิด ทำตัวให้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้า เช่นเจตนาล่วงศีลอันเป็นปกติของมนุษย์ เมื่อมีผู้ตำหนิอย่าพึ่งโกรธหรือแย้งเสียทันที ให้นำคำกล่าวนั้นมาพิจารณาด้วยปัญญาซึ่งไม่เข้าข้างตนเอง แต่ด้วยระดับบารมีของคนในยุคปัจจุบันนี้มักไม่ยอมรับหรือหลอกตัวเองร่ำไปว่าสิ่งที่ทำควรแล้ว ทั้งที่เป็นการมุ่งหน้าสู่ที่ต่ำเต็มกำลัง ให้วางกำลังใจเป็นกลางแล้วระลึกถึงคำพูดนั้น ถ้าหากว่าเป็นจริงควรทำจิตให้ประกอบด้วยเมตตายินดีที่ยังมีมิตรอยู่เคียงข้าง แต่ถ้าสิ่งนั้นไม่จริง ให้ไตร่ตรองให้ละเอียดถอยกลับไปกลับมาหลายๆ รอบจนกระทั่งมั่นใจแล้ววางกำลังใจให้เป็นอุเบกขากล่าวด้วยคำที่ควรคือ ไม่มุ่งร้าย คุกคามชี้แจงตามสมควร ปกติมิตรย่อมหวังประโยชน์แก่เราฝ่ายเดียว เมื่อชี้แจงแล้วเขาย่อมทำความเข้าใจใหม่ แต่ถ้าเป็นอมิตรผู้มุ่งร้ายจับผิดประการเดียวแม้เรื่องไม่มีสาระก็ทำให้มีสาระยกขึ้นเพื่อทำร้ายบุคคลอื่นด้วยจิตที่ปราศจากพรหมวิหารธรรม บุคคลเช่นนี้ควรอยู่ให้ไกลแม้การได้ยินเสียงก็ถือเป็นสิ่งไม่มงคล แต่นั้นต้องเกิดจากการพิจารณาอย่างอุกฤษฏ์โดยไม่เข้าข้างตนแล้วว่าเป็นจริงตามนั้น ไม่เช่นนั้นตัวเราเองนั่นแลหะที่จะกลายเป็นคนพาล ประการที่คำติเป็นดุจขุมทรัพย์นันเพราะว่าเมื่อเรารู้ตัวว่าได้เผลอทำในสิ่งที่ไม่ถูก ไม่ควร เมื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขที่ภายใน ย่อมเป็นดุจได้ทรัพย์ใหญ่ฉะนั้น เพราะความคิดเป็นนาย มีคำกล่าวว่าความเห็นผิดนำพาเขาให้ฉิบหายกว่าการได้พบกับโจรร้าย เพราะมันจะติดตามเขาไปได้ทุกหนทุกแห่ง ในขณะที่โจรนั้นอย่างมากก็สามารถฆ่าเขาได้ในอัตภาพเดียวเท่านั้น ในทางตรงกันข้ามความเห็นถูกก็เช่นกัน
Attachments
มิตร.jpeg
มิตร.jpeg (57.12 KiB) Viewed 60 times
มิตร.jpeg
มิตร.jpeg (57.12 KiB) Viewed 60 times


กรรมใดที่เป็นบุญขอสรรพสัตว์จงมีส่วน สิ่งใดเป็นบาปขอท่านจงมองให้เป็นครู

Tags:

Post Reply