ใกล้เกินมอง

กฏธรรมชาติซึ่งพระพุทธเจ้าได้ค้นพบ เพียงเปิดใจ ละอัคติ มองด้วยตา
น้ำชาบูด
Posts: 19
Joined: Fri May 18, 2018 7:28 am

ใกล้เกินมอง

Unread post by น้ำชาบูด » Sun Jun 17, 2018 1:46 am

มีคำกล่าวว่า มนุษย์ควรมองไปข้างหน้า ในบางครั้งคำนี้ก็ใช้ได้เพราะหลักการตะวันตกชอบการเดินทางดังนั้นแนวคิดต่างๆ จึงมุ่งไปข้างหน้าซะส่วนใหญ่ประกอบกับสภาพที่ต้องเอาตัวรอดถ้าไม่แกร่งก็จะถูกเหยียบย่ำได้ ส่วนหลักปรัชญาตะวันออกมุ่งเน้นที่ความสงบภายในดังนั้นจึงมีข้อที่ให้มองมาที่ตนเองเสมอ บรรดาหลักทั้งสองนี้ไม่มีข้อไหนผิดแม้จะต่างด้านปฏิบัติ แต่สามารถนำมาปรับใช้ในสถานการณ์เดียวกันได้ตามแต่ปัญญาของผู้ใช้ ทว่าในข้อนี้เรามิได้แก่งแย่งกับผู้ใด เราต้องการเพียงการรู้จักตนเอง เมื่อรู้ตนแล้วการรู้ผู้อื่นมิใช่เรื่องยาก แต่คนส่วนใหญ่มักมองผู้อื่นก่อนตนเองเสมอ ทั้งนี้จิตดวงนี้อยู่กับร่างกายตลอดเวลา แต่ทำไมเราถึงไม่สามารถมองเข้าไปยังภายใน กลับใช้ตาสอดส่องไปยังภายนอก ที่จริงแล้วการมองตนไม่ใช่เรื่องที่ทำได้โดยง่ายนั่นเอง แต่เมื่อดวงตานี้มองเห็นเมื่อไร ท่านจะไม่ต้องการมองไปที่อื่นเลย ที่ต้องทำมีเพียงแค่ ขัดเกลาปัญญาเจือด้วยความเพียรเป็นสิ่งตั้งต้น มีผลออกมาเป็น ศีล สมาธิ และปัญญา คอยแสวงหามิตรที่ดีเพื่อรับฟังคำแนะนำเมื่อเกิดปัญหา ถ้าเราเริ่มมองเข้ามาภายในปัญหาย่อมมีทันที แต่ว่ามิใช่ว่าจะเกิดเดี๋ยวนั้นเมื่อไร มันมีมานานแล้วเพียงแค่เราไม่ได้มอง เนื่องจากเพลิดเพลินกับการมองโลกภายนอกนั่นเอง


ความใดที่กล่าวแล้วผิดขอท่านแนะนำโดยธรรม เพื่อส่งเสริมธรรมให้ยิ่งๆ ขึ้นไป

Tags:

Post Reply