ดอกไม้ใส่น้ำหอม

กฏธรรมชาติซึ่งพระพุทธเจ้าได้ค้นพบ เพียงเปิดใจ ละอคติ มองด้วยตา
Post Reply
Quantum
Posts: 26
Joined: Wed Aug 22, 2018 12:32 pm

ดอกไม้ใส่น้ำหอม

Post by Quantum » Sun Sep 02, 2018 5:40 am

ธรรมดาดอกไม้มักมีกลิ่นเฉพาะตัวของมันเอง แม้ดอกไม้ชนิดเดียวกันก็ใช่ว่าจะมีกลิ่นแบบเดียวกันเสมอไป ส่วนจะหอมมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับทัศนคติของเจ้าตัวเป็นหลัก บางดอกมีสีสันฉูดฉาดน่าสนใจแต่กลับไร้ซึ่งกลิ่น บางดอกไร้สีสันแต่กลับส่งกลิ่นไปไกลเป็นที่ชอบใจของผู้คนจนบางครั้งทำให้รู้สึกวิงเวียนศีรษะก็มีไม่น้อย ข้อที่ยกความตรงกันข้ามอย่างนี้ก็เพื่อให้รู้ถึงข้ออื่นๆ ในระหว่างแห่งความแตกต่างทั้งสองนี้ด้วย ความต่างเหล่านี้เองสามารถอุปมาได้กับปุถุชนทั่วไป กลิ่นในที่นี้คือคุณความดีอันขจรขจายไปรอบทิศทวนกระแสลม ชาวโลกและทวยเทพล้วนนิยมชมชอบ เพราะว่าศีลคือเจตนาในการไม่ผิดต่อผู้ใด ไม่ยังผู้ใดให้เดือดร้อนตลอดถึงตนเองด้วย ผู้อยู่ใกล้ย่อมเย็นกายเย็นใจ มิต้องระแวงสงสัยว่าจะได้รับภัยอันตราย เพราะภัยจากผู้มีศีลบริสุทธิ์ย่อมไม่มี ดังนั้นปุถุชนธรรมดาล้วนงอกงามเป็นที่เคารพได้ก็ด้วยศีล ทว่าบุคคลผู้มีธุลีในดวงตาหนาแน่นซ่องเสพแต่คนผู้มีธรรมเสมอกัน หาเห็นดีเห็นงามด้วยการประพฤติเช่นนี้ไม่ แต่ก็เช่นนั้นแหละ บุคคลผู้มีศีลมักไม่ยินดีคลุกคลีด้วยบาปธรรมบุคคลเช่นกัน ดังนั้นน้ำหอมที่เติมลงไปจึงมีผลแต่กับผู้มีธรรมเสมอหรือยิ่งยวดกว่ากันเท่านั้น
Attachments
ศีล.jpg
ศีล.jpg (40.58 KiB) Viewed 58 times
ศีล.jpg
ศีล.jpg (40.58 KiB) Viewed 58 times


กรรมใดที่เป็นบุญขอสรรพสัตว์จงมีส่วน สิ่งใดเป็นบาปขอท่านจงมองให้เป็นครู

Tags:

Post Reply