หาทุกข์เอง

กฏธรรมชาติซึ่งพระพุทธเจ้าได้ค้นพบ เพียงเปิดใจ ละอัคติ มองด้วยตา
น้ำชาบูด
Posts: 22
Joined: Fri May 18, 2018 7:28 am

หาทุกข์เอง

Unread post by น้ำชาบูด » Sat Jul 21, 2018 12:00 am

มนุษย์มีปัญญาเบาถือและแนะนำสิ่งไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระมีโลกธรรม 8 เป็นต้นแล้วไขว่คว้าในสิ่งนั้นด้วยความเขลาเป็นเหตุให้ตนเองต้องทนทุกข์เมื่อไม่ได้หรือแสวงหาด้วยวิธีที่ทำตัวให้ฉิบหายทั้งปัจจุบันและอนาคต ถือสาระว่าไม่เป็นสาระพลาดจากคุณที่ควรมีบุญ ศีลเป็นต้นยังผลให้ไม่ได้ความสุขในจิต ความทุกข์หาได้วิ่งหาเขาไม่เป็นเขานั่นเองที่เป็นฝ่ายวิ่งหามัน

ผู้มีปัญญาประพฤติและแนะนำในทางตรงข้าม ถือสาระในสิ่งอันเป็นสาระ ละสิ่งไม่เป็นสาระ เขาวิ่งหาความสุขก่อนแล้วจึงประสบสุขในกาลทุกเมื่อ


ความใดที่กล่าวแล้วผิดขอท่านแนะนำโดยธรรม เพื่อส่งเสริมธรรมให้ยิ่งๆ ขึ้นไป

Tags:

Post Reply