ปัญญา

กฏธรรมชาติซึ่งพระพุทธเจ้าได้ค้นพบ เพียงเปิดใจ ละอัคติ มองด้วยตา
น้ำชาบูด
Posts: 22
Joined: Fri May 18, 2018 7:28 am

ปัญญา

Unread post by น้ำชาบูด » Thu Jul 26, 2018 5:25 am

ปัญญาแบ่งเป็น 2 ประเภทตามหลักศาสนาคือปัญญาทางโลกและทางธรรมอันสามารถเกื้อหนุนและบั่นทอนกันได้ คนส่วนใหญ่มักรู้จักแต่เพียงทางโลกเท่านั้นที่เรียกกันว่าความฉลาดในการเรียนรู้และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งมักเป็นไปเพื่อยึดถือ อาจถูกใช้ไปในทางที่ดีหรือชั่วตามแต่จริตของบุคคล อีกประการมันมิได้มีเพื่อลดมานะของตนเสมอไป แต่ในทางกลับกันกลับทวีขึ้นอย่างร้ายกาจไม่ยอมฟังผู้อื่นด้วยความเห็นผิด แม่น้ำไม่เต็มด้วยน้ำเสมอไปเช่นกับคนฉลาดที่มืดบอดสนิทจากธรรม เปรียบได้กับคมมีดที่สร้างประโยชน์ได้มากเท่าไรเมื่อใช้ผิดทางโทษย่อมมากขึ้นเป็นเงา

นักปราชญ์ไม่จำเป็นต้องฉลาดเพียงเห็นโทษในวัฏฏะแล้วเพียรพยายามมุ่งพ้นจากทุกข์ด้วยปัญญาที่ตรงกันข้ามกับโลกคือทวนกระแสที่ชาวโลกดำเนินไปเพื่อละวาง มุ่งสู่ทางใหญ่เพียงลำพังที่น้อยคนจะเดิน เมื่อสุดทางท่านจะไม่ข้องกับโลกนี้หรือโลกใหนๆ อีก


ความใดที่กล่าวแล้วผิดขอท่านแนะนำโดยธรรม เพื่อส่งเสริมธรรมให้ยิ่งๆ ขึ้นไป

Post Reply