มีดโกนอาบยาพิษ

กฏธรรมชาติซึ่งพระพุทธเจ้าได้ค้นพบ เพียงเปิดใจ ละอัคติ มองด้วยตา
น้ำชาบูด
Posts: 22
Joined: Fri May 18, 2018 7:28 am

มีดโกนอาบยาพิษ

Unread post by น้ำชาบูด » Thu Jul 26, 2018 7:21 am

ความฉลาดทางโลกของคนเป็นดั่งคมมีดสร้างประโยชน์ได้มากแต่เมื่อถูกใช้ผิดทางย่อมนำความพินาศมหันต์มา ถ้าเขามีความเห็นผิดถูกปัญญาเจือด้วยทิฐิเลวครอบงำ แม้ผู้เห็นถูกแนะนำก็ไม่สนใจกลับยิ่งจมดิ่งด้วยความมั่นใจว่าตนเองดำเนินถูก พูดและทำอย่างผิดๆ ถ้าคนมีปัญญาเบาพิจารณาไม่ทันก็จะถูกชักจูงให้เห็นผิดตามได้โดยง่าย อนึ่งความเห็นผิดทำความฉิบหายให้แก่เขามากกว่าการพบกับโจรดุร้าย เพราะว่าโจรนั้นทำร้ายเขาได้เพียงภพปัจจุบัน แต่ความเห็นผิดนั้นตามติดข้ามภพชาติ จนอาจกลายเป็นการเสพคุ้นที่ไม่สามารถถอดถอนได้โดยง่าย นำตนสู่ภูมิต่ำอย่างเดียว

ด้วยปัญญาทรามนั้นเขาคิด พูดและทำออกมาด้วยความน่าเชื่อถือว่ากำลังทำในสิ่งที่ถูก เหมือนมีดโกนที่บาดลึกเท่าใดพิษย่อมซึมซาบเข้าไปมากเท่านั้น


ความใดที่กล่าวแล้วผิดขอท่านแนะนำโดยธรรม เพื่อส่งเสริมธรรมให้ยิ่งๆ ขึ้นไป

Tags:

Post Reply