บอดแต่ต้น

กฏธรรมชาติซึ่งพระพุทธเจ้าได้ค้นพบ เพียงเปิดใจ ละอคติ มองด้วยตา
Post Reply
Quantum
Posts: 26
Joined: Wed Aug 22, 2018 12:32 pm

บอดแต่ต้น

Post by Quantum » Mon Sep 10, 2018 2:03 am

การที่เราทราบว่าสีเขียวเป็นเช่นไร สีฟ้าเป็นอย่างไรได้นั้นเป็นเพราะเคยเห็นและถูกสอนมาก่อนนั่นเองจึงสามารถแยกแยะได้ถึงความแตกต่าง แต่ผู้ซึ่งบอดมาแต่กำเนิดนั้น ย่อมไม่สามารถทำความเข้าใจได้ ไม่ใช่ว่าเขาโง่เขลา เพียงแต่เขาไม่สามารถเข้าใจได้ว่า สีนั้นๆ มีลักษณะเป็นเช่นไร เข้าใจแต่เพียงความมืดมิด แต่ก็นั่นแหละ ที่เขาเห็นนั้นใช่ความมืดมิดอย่างสนิท หรือมีแสงรำไร เพราะเราเป็นแต่เพียงสอบถาม แต่ไม่รับรู้ในสิ่งที่เขาเห็นอย่างชัดเจนนั่นเอง ถ้าดวงตาเปรียบเสมือนจิตใจ บุคคลผู้ไม่เคยเปิดใจรับสิ่งใหม่ก็สามารถเทียบเคียงกับคำว่า "บอด" ได้เช่นเดียวกัน คือบอดจากความรู้ใหม่จมปักอยู่กับความเชื่อที่ถูกฝังเข้าไปอย่างไร้แก่นสาร ไม่มีอิสระภาพในการเลือกด้วยคำว่า จงเชื่อ แทนที่จะเป็น ควรเชื่อ เน้นศรัทธาแทนปัญญากลายเป็นเครื่องจักรที่รับคำสั่งอย่างเดียว แม้เมื่อมีผู้ที่สามารถเปิดตาของเขาได้แต่ก็ไม่ยอมรับด้วยความเสพคุ้นที่มีมาช้านาน เป็นผู้เที่ยงแท้ในความเสื่อมแม้องค์พระจอมไตรยังไม่สามารถแก้ไขได้ เป็นแต่เพียงวางอุเบกขา แท้จริงแรกเริ่มนั้นพวกเขาหาเป็นเช่นนี้ไม่ แต่เพราะชอบใจธรรมของอสัตบุรุษ จนต้องทุกข์ทนสิ้นกาลนาน
Attachments
มืดมิด สลัว.jpeg
มืดมิด สลัว.jpeg (21.58 KiB) Viewed 6 times
มืดมิด สลัว.jpeg
มืดมิด สลัว.jpeg (21.58 KiB) Viewed 6 times


กรรมใดที่เป็นบุญขอสรรพสัตว์จงมีส่วน สิ่งใดเป็นบาปขอท่านจงมองให้เป็นครู

Post Reply