สอนง่าย ทำได้ยาก

กฏธรรมชาติซึ่งพระพุทธเจ้าได้ค้นพบ เพียงเปิดใจ ละอัคติ มองด้วยตา
น้ำชาบูด
Posts: 22
Joined: Fri May 18, 2018 7:28 am

สอนง่าย ทำได้ยาก

Unread post by น้ำชาบูด » Thu Jul 26, 2018 8:13 am

ยุทธวิธีสำคัญคือการค้นหาและทำลายจุดอ่อน ในศึกใหญ่นี้ก็เช่นกันเพียงแต่ว่าจุดอ่อนและวิธีการนั้นมีผู้ค้นพบและสั่งสอนสืบกันมาแล้ว อยู่ที่ตนว่าจะนำมาใช้ได้มากน้อยเพียงใด จุดอ่อนที่ว่านี้เริ่มแรกเป็นดุจเด็กทารกที่ไม่ประสาต่อสิ่งใดแต่เมื่อเวลาผ่านไปการคลุกคลีด้วยอารมณ์ต่างๆ บ่มให้โลดโผนไม่สามารถบังคับบัญชาได้ แต่ก็นั้นแหละเราไม่จำเป็นต้องบังคับบัญชามัน เพียงรู้สิ่งที่เป็นไป ไม่ยินดียินร้าย ฟังดูแสนง่าย แต่เพราะเหตุที่มันท่องเที่ยวผ่านอารมณ์อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะทำ บางคนกลับหลงทางไปไกลพลิกกลับเป็นพ่ายแพ้ก็มี แต่ตราบที่ยังมีความเพียรปัญญาฝ่ายธรรมย่อมบังเกิดและชักนำเขาสู่ทางที่ถูก แม้จะต้องทนทุกข์กว่าคนทั่วไปนับอนันต์ก็ตาม


ความใดที่กล่าวแล้วผิดขอท่านแนะนำโดยธรรม เพื่อส่งเสริมธรรมให้ยิ่งๆ ขึ้นไป

Post Reply