คาถาเวลานุ่งห่มบริขาร สำหรับพระภิกษุสามเณร

แจกไฟล์เอกสาร ตำราต่างๆ ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ เป็นวิทยาทานและธรรมทาน
AAA
Posts: 23
Joined: Fri May 18, 2018 4:08 am

คาถาเวลานุ่งห่มบริขาร สำหรับพระภิกษุสามเณร

Unread post by AAA » Sun Jul 29, 2018 3:53 pm

เกร็ดน่ารู้ คาถาเวลาใช้บริขาร

อธิฐานเวลาพาดสังฆาฏิ
สงฺวิธาปุกยป

อธิฐานเวลาห่มจีวร
อาปามจุป

อธิฐานเวลานุ่งสบง
ทีมสงฺองฺคุ

อธิฐานเวลารัดประคตเอว
พุทฺธํ อิมํ กายพนฺธนํ อธิฐามิ
ธมฺมํ อิมํ กายพนฺธนํ อธิฐามิ
สงฺฆํ อิมํ กายพนฺธนํ อธิฐามิ

อธิฐานเวลารัดอก
พุทฺธํ อิมํ องฺคพนฺธนํ อธิฐามิ
ธมฺมํ อิมํ องฺคพนฺธนํ อธิฐามิ
สงฺฆํ อิมํ องฺคพนฺธนํ อธิฐามิ


ผิดพลาดประการใดกรุณาแจ้งTags:

Post Reply