ผู้ที่ว่ายากที่สุดคือตน

กฏธรรมชาติซึ่งพระพุทธเจ้าได้ค้นพบ เพียงเปิดใจ ละอคติ มองด้วยตา
Post Reply
Quantum
Posts: 26
Joined: Wed Aug 22, 2018 12:32 pm

ผู้ที่ว่ายากที่สุดคือตน

Post by Quantum » Tue Sep 11, 2018 1:51 am

จิตนี้มีปกติโลดโผนคือไม่อยู่กับที่เคลื่อนไหวตลอดเวลา คอยรับและตอบสนองอารมณ์ต่างๆ ที่เข้ามากระทบด้วยเหตุที่มันถูกปล่อยให้ท่องเทียวมานานโดยไม่มีการควบคุมที่ดีพอ ดังนั้นเมื่อถูกจับตามองจึงเกิดการดิ้นรนซัดส่ายเพราะไม่เป็นที่ชอบใจไม่เป็นอิสระในแบบของมันคืออิสระในการเสพอาการต่างๆ ตามชอบใจนั่นเอง การสั่งสอนตนก็เช่นนั้นเพราะสั่งสอนกันที่จิตโดยตรงนั่นเอง แต่ด้วยไม่มีผู้ใดคอยบังคับเป็นเเต่ตัวเราเองที่คอยบังคับตนเอง ดังนั้นด้วยอุปนิสัยที่เสพคุ้นมาช้านานจึงไม่ใช่เรื่องง่ายในการฝืนใจ เพราะว่ากิเลสซึ่งคอยบงการอยู่เบื้องหลังมีลูกเล่นแพรวพราวหาตัวจับอยาก เมื่อจับทางได้แล้วต่อไปมันก็จะเปลี่ยนวิธีการใหม่เพื่อเอาเราลงมาย่ำยีต่อไป ผู้ฝึกตนมีเพียงความศรัทธาและความเพียรซึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสสอนไว้เป็นแนวทาง ให้ผู้เดินตามมรรคนั้นไม่ประมาท เพียรเพ่งพินิจ มองที่ปัจจุบัน อดีตผ่านพ้นไม่สามารถแก้ไขส่วนอนาคตเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ล้มบ้างพักบ้างแต่อย่าถอย ค่อยๆ เดินไปในที่สุดยอดเขาสูงย่อมตั้งอยู่เบื้องล่างได้ด้วยการก้าวทีละก้าวนี้
Attachments
สอนตนนั้นยาก.jpeg
สอนตนนั้นยาก.jpeg (39.34 KiB) Viewed 380 times
สอนตนนั้นยาก.jpeg
สอนตนนั้นยาก.jpeg (39.34 KiB) Viewed 380 times


กรรมใดที่เป็นบุญขอสรรพสัตว์จงมีส่วน สิ่งใดเป็นบาปขอท่านจงมองให้เป็นครู

Post Reply