ครูที่ดีที่สุดคือตน

กฏธรรมชาติซึ่งพระพุทธเจ้าได้ค้นพบ เพียงเปิดใจ ละอคติ มองด้วยตา
Post Reply
Quantum
Posts: 26
Joined: Wed Aug 22, 2018 12:32 pm

ครูที่ดีที่สุดคือตน

Post by Quantum » Sat Sep 15, 2018 11:28 am

การเกิดเป็นมนุษย์นั้นยาก การเข้าใจธรรมที่ฟังจากพระพุทธเจ้ายิ่งยากขึ้นไปเป็นลำดับ ด้วยว่าการเดินทางท่องเที่ยวอันหาจุดเริ่มและจุดสิ้นสุดไม่พบนี้ จะมีซักกี่ครั้งซึ่งได้พบกับมิตรผู้เป็นปราชญ์ เป็นครูของปวงสัตว์ผู้ยังไม่ถึงฝั่ง ดังนั้นในระหว่างที่ยังไม่พบท่านเหล่านี้ มีเพียงเราเท่านั้นที่อยู่กับตนเองตลอดเวลา ผู้อื่นที่รักเราซักเพียงใด แม้ในปัจจุบันชาติมารดาบิดายังมิอาจติดตามแนะนำบุตรธิดาได้ตลอดกาล จึงเป็นการตอกย้ำว่ามีเพียงตนเท่านั้นที่สั่งสอนตนได้ตลอด ธรรมดาบุคคลผู้ว่ายากที่สุดนั้นก็เป็นตนเองนั่นแหละ เพราะว่าอุปนิสัยที่สั่งสมติดเป็นสันดาน ซึ่งแปลว่าความสืบต่อนั้นมักฝักฝ่ายไปในทางส่งออกภายนอกไปดูหรือฟังสิ่งอันเป็นภายนอก บุคคลภายนอก เป็นการยากมากที่จะมุ่งเน้นมาที่การแลดูยังภายในอันเป็นตัวตนของตนเอง ต้องเพียรก่อนิสัยไปทีละน้อยทีละชาติดุจทรายเม็ดหนึ่ง สะสมเข้าไปจนกว่าจะเต็มแก้วกลายเป็นอุปนิสัยอันเต็มเปี่ยมด้วยความน้อมเข้าหาธรรมด้วยศรัทธาและปัญญาในที่สุด
Attachments
เต่าน้อย หัดปีน.jpeg
เต่าน้อย หัดปีน.jpeg (52.12 KiB) Viewed 173 times
เต่าน้อย หัดปีน.jpeg
เต่าน้อย หัดปีน.jpeg (52.12 KiB) Viewed 173 times


กรรมใดที่เป็นบุญขอสรรพสัตว์จงมีส่วน สิ่งใดเป็นบาปขอท่านจงมองให้เป็นครู

Post Reply